Fastned en rechtszaken, hoe zit het nu?

12 december 2017

Hieronder een korte samenvatting van de achtergrond van deze zaken. Onze uitgangspunten bij de rechtszaken zijn de volgende:

  • Het is de missie van Fastned om snellaadstations te bouwen voor elektrische auto's en daar gaan we mee door.
  • Daarbij is het te verwachten dat we weerstand krijgen van partijen die alles willen houden zoals het is.
  • Beleid dat leidt tot een ongelijk speelveld is slecht voor duurzame pioniers en helpt niet bij het versnellen van de energietransitie.
  • Fastned zal zich blijven inzetten voor een gelijk speelveld voor duurzame ondernemers en gelijke behandeling van elektrische rijders.
  • Dit zal een lang proces zijn met meerdere rechtszaken.

Tot 2012 werd benzinestations de mogelijkheid geboden een additionele vergunning te verkrijgen voor het plaatsen van laadvoorzieningen als aanvullende voorziening. Daar was alleen geen belangstelling voor vanuit de oliemaatschappijen. Omdat Rijkswaterstaat haast had met de realisatie van een landelijk dekkende snellaadinfrastructuur, werd een beleidswijziging doorgevoerd waarmee vanaf 2012 een laadstation voortaan net als een benzinestation ook als basisvoorziening werd aangemerkt. Ook schreef Rijkswaterstaat op dat "stilzitten niet gewenst was". De situatie van oliemaatschappijen die de mogelijkheid tot het aanbieden van opladen voor elektrische auto’s niet oppakten moest worden doorbroken.

Met een publicatie in de Staatscourant riep Rijkswaterstaat partijen op om zich in te schrijven voor deze nieuwe basisvoorziening laadstation. Deze inschrijvings- en lotingsprocedure moest een einde maken aan het stilzitten en een doorbraak forceren. Dat werkte! Zes partijen, waaronder Fastned, schreven zich in voor de beschikbare locaties. Voor de locaties waar meerdere partijen zich hadden ingeschreven werd door Rijkswaterstaat bij de notaris een loting gehouden. In een proces verbaal staat per locatie de volgorde van rechthebbenden om een laadstation te realiseren.

Terug naar het blog